سامانه پایان نامه ها - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
 

طلاب مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران جهت ورود به سامانه از طريق كوثرنت به آدرس kowsarnet.whc.ir اقدام نمايند
سه شنبه 8 فروردین 1396 29 جمادی‌الثانی 1438 2017 March 28
معرفی سامانه